Αγροτική πολιτική
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-303-105-5
Στοχαστής, Αθήνα, 2000
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 200 σελ.
Περιγραφή

Η «Αγροτική Πολιτική» αποτελεί ένα σύνολο διασυνδεόμενων μέτρων, που στοχεύουν να οδηγήσουν στην επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί. Περιλαμβάνει ένα θεωρητικό ερμηνευτικό υπόβαθρο στηριζόμενο στην οικονομική θεωρία και ένα εφαρμοσμένο τμήμα που αναφέρεται στα συγκεκριμένα μέτρα και στις επιπτώσεις τους. Αυτές τις δύο πλευρές επιδιώκει να καλύψει το βιβλίο αυτό, προσαρμοσμένο στα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Η θεωρητική προσέγγιση αποκαλύπτει τις προσφερόμενες επιλογές και τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από την υιοθέτησή τους. Η εφαρμοσμένη πλευρά παρουσιάζει τις επιλογές που έχουν γίνει στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, εξηγώντας παράλληλα τους μηχανισμούς μέσω των οποίων εφαρμόζεται η πολιτική αυτή. Στην εφαρμογή της, η Κοινή Αγροτική Πολιτική σημειώνει συνεχείς μεταβολές τόσο στο σκέλος των προϊόντων όσο και στο σκέλος των διαρθρωτικών μέτρων. Γι` αυτό οι αναφορές στα κυριότερα ελληνικού ενδιαφέροντος προϊόντα περιορίζονται στα μέτρα εκείνα που παρουσιάζουν σχετική διαχρονική σταθερότητα, με αναφορές σε προηγηθέντα μέτρα και στα αποτελέσματά τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
1. Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ 1 -ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
2. Χαρακτηριστικά της γεωργίας
3. Το γεωργικό πρόβλημα
4. Μέθοδοι στήριξης και σταθεροποίησης των τιμών και οι επιπτώσεις τους.
ΜΕΡΟΣ 2 -Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5. Το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
6. Η εφαρμογή της Κ.Α.Π. και η αναθεώρησή της
7. Η Κ.Α.Π. για τα κύρια γεωργικά προϊόντα
8. Κοινή διαρθρωτική πολιτική
9. Η Συμφωνία της GATT και η Ατζέντα 2000
ΜΕΡΟΣ 3 -ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
10. Αγροτική ιδιοκτησία
11. Αγροτική πίστη
12. Αγροτικές ασφαλίσεις
Βιβλιογραφία

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00