60 χρόνια Ηνωμένα Έθνη, 50 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση
Ημερίδα, 7 Φεβρουαρίου 2008
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2148-0
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 12/2008
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
158 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2019-12-19 19:15:53