4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 22-24 Ιανουαρίου 2010
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88435-9-2
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Ψηφιακό, CD-ROM