4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 22-24 Ιανουαρίου 2010
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88435-9-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ψηφιακό, CD-ROM
Add: - Upd: 2021-06-08 08:16:47