2000 λογοτεχνικές σελίδες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-03-2563-8
Ελληνική, Νέα
€ 14.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Άλλη εκτύπωση, Ημερολόγιο
26 x 21 εκ