"Εκ Χιονιάδων... σπουδές και ανθίβολα": Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ε', Στ' Δημοτικού και Α', Β' Γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85703-7-5
Βόλος, Βόλος, 3/2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 20 εκ, 236 γρ, 48 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν έντυπο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασίζεται στην έκθεση που οργάνωσε το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Δήμου Βόλου, στον Βόλο και στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, με τίτλο "Εκ Χιονιάδων... σπουδές και ανθίβολα: άγνωστες πτυχές της μεταβυζαντινής τέχνης". Η έκθεση περιλαμβάνει μέρος της συλλογής πρωτότυπων σχεδίων εργασίας (ανθιβόλων) Χιονιαδιτών ζωγράφων, που ανήκουν στην οικογένεια Μενελάου και Βούλας Γιαννούλη.

Το έντυπο περιέχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δραστηριότητες που στοχεύουν στη γνωριμία των μαθητών με τους Χιονιαδίτες ζωγράφους και τα ανθίβολα. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί, ακολουθώντας τις οδηγίες και διαβάζοντας τις σχετικές πληροφορίες, να οργανώσουν μόνοι τους, ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουν και τις ανάγκες της τάξης τους, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, δηλαδή, λειτουργεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη της έκθεσης.

Στο πρώτο μέρος του εντύπου παρέχονται πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα ανθίβολα και τις σπουδές, τους Χιονιαδίτες ζωγράφους, το χωριό Χιονιάδες και την Ήπειρο. [...]

Στο δεύτερο μέρος του εντύπου παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από δραστηριότητες προετοιμασίας των μαθητών, βασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες με τις οποίες κλείνει το πρόγραμμα. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Add: - Upd: