Ψυχολογική στήριξη από το τηλέφωνο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-442-388-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 313 γρ., 252 σελ.
Περιγραφή

Παρόλο που η χρησιμότητα των γραμμών ψυχολογικής υποστήριξης είναι πλέον δεδομένη, συχνά δεν εκτιμώνται τα απαραίτητα εκείνα θέματα που διασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Αυτό το εγχειρίδιο αντιπροσωπεύει μια απόπειρα των συγγραφέων να ευαισθητοποιήσουν, να ενημερώσουν και να καταγράψουν τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας μιας γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, θίγοντας ζητήματα όπως η στρατηγική διαχείρισης της γραμμής, η ιδιαιτερότητα της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και χρήστη, το κεφαλαιώδες θέμα του απορρήτου, η εκπαίδευση του προσωπικού, η έρευνα και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με μια ενότητα για την αντιμετώπιση ειδικών ψυχολογικών καταστάσεων με τη μορφή ενός οδηγού για ειδικές περιπτώσεις κλήσεων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00