Χρυσά στεφάνια και διαδήματα
Gold Wreaths and Diadems
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-89388-8-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 9.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
22 x 22 εκ, 40 σελ.