Χρονογραφία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7360-21-2
Το Ροδακιό, Αθήνα, 6/1996
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 59 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00