Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας
Μαχόμενη τυπογραφία, σύμμικτα: 1863-1909
Κυκλοφορεί
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 428 σελ.
τ. 3

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00