Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας
Μαχόμενη τυπογραφία, σύμμικτα: 1829-1862
Κυκλοφορεί
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 395 σελ.
τ. 2

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00