Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας
Σκλαβιά, διαφωτισμός, επανάσταση: 1476-1828
Κυκλοφορεί
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 325 σελ.
τ. 1

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00