Χριστιανική γραμματεία
Εκκλησιαστικοί συγγραφείς και κείμενα της πρώτης χιλιετίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-242-395-0
Πουρναράς Π. Σ., Θεσσαλονίκη, 2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 21 εκ., 634 γρ., 412 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

[...] Η σύνταξη του ανά χείρας πονήματος απαντά στα αιτήματα των φοιτητών, οι οποίοι μέσα από ερωτήσεις και θέματα, που τέθηκαν στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα κατά την τελευταία πενταετία, προσδιόρισαν, κατά κάποιο τρόπο, τη δόμηση του περιεχομένου του. Ως εγχειρίδιο που απευθύνεται, πρωτίστως, στους φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., δε διεκδικεί τις δάφνες ενός συστηματικού εγχειριδίου Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας ή Πατρολογίας και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα έργα των Παναγιώτη Χρήστου, "Ελληνική Πατρολογία Α΄-Ε΄" και Στυλιανού Παπαδόπουλου, "Πατρολογία, Α΄-Β΄", στα οποία και αναφέρεται, αντλεί υλικό και παραπέμπει για μια ενδελεχή μελέτη τους αναγνώστες του. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-12-17 17:38:16