Χρήσεις γης στο κύριο οδικό δίκτυο
Δράσεις για την αντιμετώπιση της γραμμικής παρόδοιας δόμησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7018-86-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.51 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 420 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00