Χρεοκοπία και οικονομική κρίση
Αποτυχία και κατάρρευση του ελληνικού μοντέλου καπιταλισμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-221-572-2
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 10/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 14 εκ, 404 γρ, 189 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο επιχειρείται η αποδόμηση της νέας δανειακής συμφωνίας και του πλαισίου οικονομικής πολιτικής του Μνημονίου II ως βιώσιμης στρατηγικής εξόδου της Ελλάδας από την `παγίδα χρεοκοπίας`. Η υλοποίησή τους ωθεί την Ελλάδα σε διαδικασία δομικού μετασχηματισμού προς ένα laissez faire μοντέλο ασταθούς χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού με μικρό κράτος, συρρικνωμένο και αποδυναμωμένο σύστημα παραγωγής, πολύ υψηλή ανεργία, πολύ χαμηλούς μισθούς και χαμηλό βιοτικό επίπεδο για την πλειονότητα των μισθωτών, συνταξιούχων και αυτοαπασχολούμενων.
Η ανάλυση δείχνει ότι χρειάζεται να μειωθεί αμέσως το υψηλό νομισματικό ρίσκο που δημιουργεί ο εγκλωβισμός της Ελλάδας στη διαδικασία χρέους-αποπληθωρισμού και η χώρα να προχωρήσει σε διαδικασία ανασυγκρότησης του τεχνικού-παραγωγικού προτύπου της. Το τελευταίο έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη σταθερής και βιώσιμης χρηματοπιστωτικής δομής, τη μείωση του πιστωτικού ρίσκου και τη φερέγγυα και ασφαλή αύξηση των περιθωρίων νέου δημόσιου δανεισμού. Μείζων προϋπόθεση για την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής εξόδου της Ελλάδας από την κρίση χρέους είναι η άσκηση οικονομικής πολιτικής που να στηρίζεται σε ρεαλιστική οικονομική θεωρία και όχι στα αφηρημένα και ανιστόρητα μοντέλα της συμβατικής οικονομικής σκέψης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή
1 Το χρηματοπιστωτικό μοντέλο καπιταλισμού
2 Το ελληνικό μοντέλο καπιταλισμού
3 Τα περιθώρια ασφαλείας του ελληνικού μοντέλου καπιταλισμού και η κατανομή του κόστους χρεοκοπίας
4 Χρεοκοπία χωρίς ομολογία
5 Ομολογία της χρεοκοπίας
Επίλογος
Βιβλιογραφία