Χαίρε Κεχαριτωμένη
Κυκλοφορεί
Θαβώρ, Αγρίνιο, 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 6.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 157 σελ.
Περιγραφή

Περιεχόμενα:

1. Ιωακείμ και Άννα
2. Το τάμα
3. Στο ναό
4. Η Έξοδος
5. Ευαγγελισμός
6. "Χαίρε νύμφη ανύμφευτε"
7. Στην Ελισάβετ
8. Η δοκιμασία του Ιωσήφ
9. «Η Παρθένος σήμερον»
10. Η Υπαπαντή
11. Στην Αίγυπτο
12. Ένας πειρασμός
13. Στην Κανά
14. Μέχρι την Κοίμηση
15. Η Κοίμηση
16. Η εξόδιος ακολουθία
17. Η Μετάσταση
18. Το τελευταίο μυστήριο

ΜΕΡΟΣ Β
1. Η Θεοτόκος και το προπατορικό αμάρτημα
2. Η παρθενία της
3. Οι πειρασμοί της
4. Η αναμαρτησία της
5. Τιμιωτέρα των Χερουβείμ
6. Τρόμος των δαιμόνων
7. «Τον κόσμον ου κατέλιπες...»
8. «Την πάσαν ελπίδα μου»
9. «Άλαλα τα χείλη...»
10. «Και σε μεσίτριαν έχω...»
11. «Εν τω καιρώ της εξόδου μου»
12. Ενώπιον της Παρθένου.