Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης 1753-1912
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-88206-2-3
Κατάρτι, Αθήνα, 3/2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 671 γρ., 443 σελ.
Περιγραφή

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να ανιχνεύσει την αλλαγή των αντιλήψεων για τη φτώχεια και των φιλανθρωπικών πρακτικών στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο, μέσα στο πλαίσιο της απόπειρας εκδυτικισμού των δομών της οθωμανικής κοινωνίας και της ανάδυσης των βαλκανικών εθνικισμών. (. . .) Μέσα από τους κανονισμούς και τις λογοδοσίες φιλανθρωπικών θεσμών, σχολείων και κοινοτήτων, όπως και μέσα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, σκιαγραφείται η ανάδειξη νέων υποκειμένων, ατομικών και συλλογικών, καθώς και νέων πεδίων κοινωνικής παρέμβασης, τη στιγμή που οι ανακατατάξεις αυτές κινητοποιούν σημαντικά τμήματα της οθωμανικής κοινωνίας και δημιουργούν νέες κατηγορίες ανάγνωσης της πραγματικότητας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (1753-1870)
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1753-1860: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1860-1870: ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (1870-1912)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-03-28 14:04:13