Φιλελευθερισμός
Φιλοσοφικές απαρχές και σύγχρονες τάσεις: Από τον Αριστοτέλη στον John Rawls
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0432-4
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 658 γρ., 480 σελ.
Περιγραφή

Ο φιλελευθερισμός αποτελεί αναφανδόν την `Υψηλή Θεωρία` της νεοτερικότητας. Αναδυόμενος μέσα από τον ύστερο Μεσαίωνα ως μια αντίδραση στις απολυταρχικές πρακτικές, κυρίως, της παπικής Εκκλησίας εδραιώθηκε στη Δύση ως ο πολιτισμός της ανεξιθρησκίας, της ανοχής και της ανεκτικότητας. Ο φιλελευθερισμός γεννήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα με την πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Συγκροτήθηκε, ωστόσο, ως πολιτική φιλοσοφία στη Νεότερη Εποχή μέσα από το λοκιανό επιχείρημα της ελευθερίας του ατόμου. Το φιλελεύθερο επιχείρημα είναι ιστορικά ταυτισμένο με την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού. Ο φιλελευθερισμός αποτέλεσε το πολιτισμικό ανάχωμα της δυτικής βαρβαρότητας. Σε όλες τους τις στοχαστικές και εμπειρικές μορφές, από τον κλασικό φιλελευθερισμό μέχρι τη φιλοσοφία των ελευθεριακών, υπηρέτησε πάντα την ατομική ελευθερία και την αντίσταση σε κάθε μορφή πολιτικής βίας και καταπίεσης. Η ανά χείρας Μονογραφία αποτελεί μία αναθεωρημένη έκδοση προγενέστερης μελέτης μου για το φιλελευθερισμό (Σ. Μακρής, Φιλελευθερισμός, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2002), η οποία στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη πλέον παρουσίαση του φιλελεύθερου επιχειρήματος στη νεοτερική του, κατά μείζονα λόγο, εκδοχή. Ως τέτοια απευθύνεται τόσο σε ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς φορείς, ατομικούς και συλλογικούς, όσο και σε πολίτες, ιδίως σε εκείνους που εμπλέκονται ενεργά με την κρατική διοίκηση και την πολιτική διακυβέρνηση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ MARSIGLIO OF PADUA (1275-1343)
1. Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η EPISTOLA DE TOLERANTIA TOY JOHN LOCKE ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΛΟΚΙΑΝΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
3. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ, ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ
5. Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
6. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑ
7. Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
8. ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΝΕΟΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
9. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
10. IMMANUEL KANT (1724-1804). ΥΠΕΡΒΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΒΑΣΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΤΟ CREDO ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΜΕΣΟΤΗΣ ΩΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-11-08 15:17:02