Τουρκική απειλή κατά του ελληνισμού της Κύπρου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-9963-685-95-0
Εκδόσεις Επιφανίου, Λευκωσία, 2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 494 γρ., 309 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό να προβάλει τους κινδύνους για τον Ελληνισμό της Κύπρου, από την επιθετικότητα της Τουρκίας, και την ανάγκη αλλαγής της εθνικής στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κ.Δ.) και των επιλογών της στα θέματα ασφάλειας. Η Κ.Δ. ακρωτηριασμένη από την μακροχρόνια τουρκική κατοχή και υπό το κράτος φοβικού συνδρόμου, ακολουθεί πολιτική συνεχούς υποχωρητικότητας και κατευνασμού, που όχι μόνον απέτυχε να ανακόψει την τουρκική βουλιμία, αλλά την αυξάνει συνεχώς. Η δυσμενής θέση της Κ.Δ. λόγω της κατοχής και του επικοισμού, επιδεινώνεται και από την έλλειψη Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας και την μείωση της αποτρεπτικής ισχύος της, καθώς και εκείνης της Ελλάδας, με αποτέλεσμα την επικίνδυνη ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων προς όφελος της Τουρκίας. Ο Ελληνισμός της Κύπρου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο στρατηγικής κατάρρευσης και αφανισμού από την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει την κατάλυση της Κ.Δ. και την `απορρόφηση` του νησιού στο `στρατηγικό βάθος` της, για να υλοποιήσει τους φιλόδοξους οραματισμούς της, να κυριαρχήσει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο και να επηρεάζει τις διεθνείς εξελίξεις.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγικό σημείωμα
Αρκτικόλεξα
1. Εισαγωγή
2. Ασφάλεια
2.1. Γενικά
2.2. Στοχοθεσία της Τουρκίας για την Κύπρο
2.3. Παρούσα κατάσταση από πλευράς Ασφάλειας στην Κύπρο - Τουρκική απειλή
2.4. Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ)
2.5. Συμπέρασμα
3. Γεωστρατηγική Σημασία της Κύπρου
3.1. Γενικά
3.2. Ενέργεια
3.3. Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο
3.4. Υποδομές - Γεωγραφική θέση Κύπρου
3.5. Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)- ΝΑΤΟ
3.6. Βρετανία - Βρετανικές Βάσεις
3.7. ΗΠΑ
3.8. Τουρκία
3.9. Ελλάδα
4. Η Ασφάλεια στα Πλαίσια Λύσης του Κυπριακού
4.1. Γενικά
4.2. Υφιστάμενο Σύστημα Ασφάλειας
4.3. Νέο Σύστημα Ασφάλειας
4.4. Δυσχέρειες στο Κεφάλαιο της Ασφάλειας
4.5. Προτάσεις για το Κεφάλαιο της Ασφάλειας στις Συνομιλίες
5. Συμπεράσματα
6. Προτάσεις
6.1. Σύνταξη Στρατηγικής και Εθνικής Ασφάλειας (Σ.Ε.Α.) - Αναθεώρηση της βάσης των συνομιλιών λύσης του Κυπριακού
6.2. Ηθικό - Εθνική Ενότητα - Αμυντική Θωράκιση - Στρατιωτική Ισχύς
6.3. Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (Ε.Α.Χ.)
6.4. Σύμπραξη για την Ειρήνη (P.f.P.) - Συμμαχίες - Ενταξιακή πορεία Τουρκίας προς την Ε.Ε.
6.5. Σύστημα Ασφάλειας στα πλαίσια Λύσης -Αποστρατιωτικοποίηση
6.6. Σύστημα Συλλογής Στρατηγικών Πληροφοριών
6.7. Ανακίνηση Θέματος Καθεστώτος Βρετανικών Βάσεων (Β.Β.)
6.8. Αναθεώρηση Μεταναστευτικής Πολιτικής
6.9. Διεθνές Μέτωπο κατά των Παραβιάσεων του Δικαίου στην Κύπρο από την Τουρκία
6.10. Υλοποίηση Προτάσεων
Επίλογος
Παραρτήματα
'1' Τουρκική Στρατιωτική Απειλή στην Κύπρο
'2' Δημογραφική Αλλοίωση Κύπρου
'3' Θέματα Ασφαλείας στο Σχέδιο Ανάν
'4' Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (E.S.S.)
'5' Συνεταιρισμός για την Ειρήνη (P.f.P.)
'6' Στρατιωτικές Βρετανικές Βάσεις (Β.Β.) στην Κύπρο
'7' Στρατηγική Σημασία και Επιδιώξεις της Τουρκίας
'8' Το Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (Ε.Α.Χ.) Ελλάδας - Κύπρου
'9' Η Ασφάλεια των Ελλήνων της Κύπρου, στα Πλαίσια Λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (Δ.Δ.Ο.), με το Κυπριακό
Κράτος Αφοπλισμένο
'10' Χάσμα στις θέσεις Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου στις Συνομιλίες Λύσης του Κυπριακού
'11' Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (Σ. Ε. Α.)
Βιβλιογραφία

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-02-16 14:53:26