Τοπικός χώρος και πολυπολιτισμικότητα
Σάπες, Θράκη
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-406-974-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.25 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 442 γρ., 348 σελ.
Περιγραφή

Το ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας και οι στρατηγικές αντιμετώπισης των διαπολιτισμικών ζητημάτων και της κοινωνικής ένταξης βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων, ειδικά σε σχέση με τοπικές κοινωνίες στις οποίες συνυπάρχουν ετερογενείς -εθνοτικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά- ομάδες, με ρευστές και ανοικτές στη διαπραγμάτευση ταυτότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας περιοχής είναι οι Σάπες στη Θράκη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή αυτής της τοπικής κοινωνίας επιχειρεί το παρόν βιβλίο, με την ανάδειξη του χαρακτήρα της, την παρουσίαση των διομαδικών σχέσεων και την περιγραφή των ιδιαίτερων αναγκών της. Όπως είναι ευνόητο, αυτή η διερεύνηση και η αποτύπωση των γνωρισμάτων της συγκεκριμένης κοινωνίας διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός διαλόγου για τους τρόπους αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων και για τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-03-15 10:00:06