Το τοπίο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8350-21-2
Ποταμός, Αθήνα, 2005
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.34 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
13 x 20 εκ., 240 γρ., 166 σελ.
Περιγραφή

Η φύση περιέβαλλε ανέκαθεν τον άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατείχε ανέκαθεν υποχρεωτικά και την έννοια του τοπίου. Οι πρώιμοι αγροτικοί πληθυσμοί δεν ατένιζαν τη φύση ως τοπίο. Ζούσαν μέσα σ’ αυτήν. Όσο ισχυρότερη ήταν η σχέση των ανθρώπων με τη φύση τόσο ασθενέστερη ήταν η παρουσία του τοπίου στο εννοιολογικό τους σύμπαν. Το τοπίο αποτελεί μια ιστορικά νοηματοδοτημένη αναπαράσταση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ορίζει δηλαδή τη συγκεκριμένη σχέση που ο άνθρωπος συγκροτεί με το περιβάλλον του σε μια στιγμή της ιστορικής του πορείας. Όποιος θελήσει να προσεγγίσει το ζήτημα θα λάβει υποχρεωτικά υπόψη του τις θέσεις και τις αναλύσεις σχετικά με τη φύση ως τοπίο, που εμπεριέχονται στα τρία κείμενα του παρόντος τόμου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

GEORG SIMMEL
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
JOACHIM RITTER
ΤΟ ΤΟΠΙΟ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ERNST H. GOMBRICH
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ
Η ΦΥΣΗ ΩΣ ΤΟΠΙΟ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:22:25