Το πρώτο μου σχολείο με το Μίκυ και την παρέα του
Ηλεκτρονικό βιβλίο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6795-05-3
Playful, Αθήνα, 7/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.99 (περ. ΦΠΑ 13%)
Βιβλίο, Σπιράλ
36 x 28 εκ., 659 γρ., 24 σελ.
Περιγραφή

Το i-book είναι ηλεκρονικό βιβλίο με τεχνολογία αφής (touch screen).

Λειτουργεί με απλό άγγιγμα στις σελίδες του βιβλίου.
Μιλάει ελληνικά, εκφωνεί λέξεις, προτάσεις, ήχους, κάνει ερωτήσεις και περιμένει απαντήσεις.

Τα θέματα που περιέχονται είναι:
- Ο Μίκυ και οι φίλοι του
- Τα χρώματα, τα σχήματα
- Τα ζώα της φάρμας
- Οι εποχές
- Τα μεταφορικά μέσα
- Τα φρούτα
- Οι αριθμοί
- Η αλφάβητος

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00