Το πολιτιστικό περιβάλλον κατά το σύνταγμα 1975/86/2001
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1035-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
366 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00