Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
The Political System of the Europena Union (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-455-500-0
Μεταίχμιο, Αθήνα, 6/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 52.75 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,167 γρ, 709 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τις γενικές θεωρίες και μεθόδους της πολιτικής επιστήμης προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για καθεμία από τις βασικές διαδικασίες του κοινοτικού πολιτικού συστήματος το βιβλίο εισάγει τα βασικά εργαλεία της πολιτικής επιστήμης, εξετάζει την πιο πρόσφατη θεωρητική έρευνα και προβαίνει σε λεπτομερείς αναλύσεις.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΑΣ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ