Το μνημόνιο της Ελλάδος
Στην ευρωπαϊκή, τη διεθνή και την εθνική έννομη τάξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-594-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
222 σελ.
Περιγραφή

Η κρίση που βιώνει η χώρα μας είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο και προσφέρεται για εύπεπτα και βιαστικά -πλην όμως αποπροσανατολιστικά- επιχειρήματα, σαν αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως για το ελληνικό Μνημόνιο. Το Μνημόνιο της Ελλάδος, κεντρικό εργαλείο της διεθνούς αντιμετώπισης της κρίσης μας, δεν μπορεί να προσεγγισθεί αντικειμενικά, ως προς τη φύση, το σκοπό και το κύρος του, εάν δεν φωτισθεί επαρκώς η διεθνής του διάσταση. Ο συγγραφέας τολμά για πρώτη φορά μια τέτοια ακριβώς προσέγγιση, εξηγώντας με τρόπο συστηματικό και τεκμηριωμένο, πλην όμως απλό και κατανοητό, αλλά κυρίως υπεύθυνο, πώς φτάσαμε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας και ποιοι κίνδυνοι αποσοβήθηκαν από την προσφυγή μας στο μηχανισμό αυτό· γιατί αποκοπήκαμε από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και πώς διαχειρίστηκαν την κρίση μας η Ε.Ε. και η διεθνής κοινότητα· πώς και γιατί διαμορφώθηκε, με τον τρόπο που διαμορφώθηκε, τελικά το Μνημόνιο, ποιος ο σκοπός και το νομικό του καθεστώς, εάν έπρεπε να κυρωθεί και με ποια διαδικασία, εάν πράγματι περιορίζει την εθνική μας κυριαρχία και αν οι ρυθμίσεις του είναι συμβατές με το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι ακριβώς διακυβεύεται, τελικά, από την επιτυχημένη ή αποτυχημένη εφαρμογή του για τη χώρα, την οικονομία της και τη θέση της στο σύγχρονο κόσμο;


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Πρόλογος
Ι. Η κατάσταση της χώρας που οδήγησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας
Η αγορά κρατικών ομολόγων
Υψηλές δανειακές ανάγκες
Υψηλό κόστος δανεισμού
Αποκοπή από τις αγορές ομολόγων
Ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης
Το χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης της Ελλάδας
Η ελληνική κρίση χρέους
Αποφυγή και αντιμετώπιση σοβαρότατων κινδύνων
Κατάσταση ανάγκης
Συμπέρασμα
II. Το Μνημόνιο
Α) Η συνδιαμόρφωση του Μνημονίου
Β) Ο σκοπός και οι στόχοι του Μνημονίου
Γ) Η φύση και το ειδικό καθεστώς του Μνημονίου
Κοινό εργαλείο - κοινό θεμέλιο
Εμπλεκόμενα μέρη
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης
Ο Διεθνής Μηχανισμός Στήριξης
Κοινή βάση αναφοράς
Ενότητα ειδικού καθεστώτος Μνημονίου
Stand-by Arrangement
Η συμφωνία για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης
Η Δανειακή Σύμβαση
Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος στην Ε.Ε.
Λόγος ύπαρξης και νόμιμη αιτία
Δ) Η μεταφορά του Μνημονίου στην ελληνική έννομη τάξη και η συμβατότητα του με το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την ΕΣΔΑ
α) Διεθνής υποχρέωση της χώρας
β) Ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας
γ) Η συνταγματικότητα των μέτρων του Μνημονίου
δ) Μνημόνιο, κύρωση και εθνική κυριαρχία
1° Είχαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Δημοκρατίας το jus tractati για να συνάψουν τις επίμαχες διεθνείς συμφωνίες;
2° Ποια συμφωνία από αυτές που σύναψε η Ελλάδα χρειαζόταν κύρωση για να τεθεί σε ισχύ στη διεθνή έννομη τάξη;
3° Χρειάζεται να κυρωθεί η Δανειακή Σύμβαση από το Κοινοβούλιο;
4° Απέκτησαν με τον ενδεδειγμένο από το ελληνικό δίκαιο τρόπο δεσμευτική ισχύ στην εσωτερική έννομη τάξη τα μέτρα του Μνημονίου που συνομολόγησε η Ελληνική Δημοκρατία στη διεθνή έννομη τάξη;
5° Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται το ερώτημα τι γίνεται με τη διάταξη του άρθρου 1§4 του Ν. 3845/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 3847/2010;
ε) Μνημόνιο και ΕΣΔΑ
Επίλογος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00