Το λιοντάρι της Ηπείρου
Αλή πασάς και Σούλι παραμονές του 21
Κυκλοφορεί
Βλάσση Αδελφοί, Αθήνα, 1972
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.28 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 406 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00