Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και το δίκαιο της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0250-2
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2000
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 59.53 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 25 εκ., 551 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00