Το έργο και η ομιλία του ανθρώπου
Τεχνική και γλώσσα
Le geste et la parole : Technique et language (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-250-192-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 18.25 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 22 εκ., 375 σελ.
τ. 1 από 2
Περιγραφή

Στον πρώτο τόμο, Ο Λερουά-Γκουράν συνδυάζει τεχνική, οικονομία και γλώσσα στην αναζήτηση μιας συνολικής εικόνας της ανθρώπινης εξέλιξης: η ταυτόχρονη χρήση του χεριού και του προσώπου ωριμάζει ευθύς εξαρχής στη συμπεριφορά πολλών βιολογικών ειδών, ενώ η εξέλιξη του σώματος και του εγκεφάλου επιτρέπει να διαμορφωθεί μια πραγματική `παλαιοντολογία της γλώσσας`. Με βάση τη γνώση του εδάφους και του περιβάλλοντος προσδιορίζονται η οικονομία στις κοινωνίες των κυνηγών καρποσυλλεκτών, οι συνθήκες εμφάνισης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, αλλά και οι τεχνικοοικονομικές συνέπειες που οδηγούν στις τέχνες της φωτιάς (κεραμική, μεταλλουργία), στη διαμόρφωση των κοινωνικών τάξεων και στην ανάπτυξη του πολεοδομικού ιστού.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Πρόλογος του μεταφραστή
ΜΕΡΟΣ Α': ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΟΙ ΝΕΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:28:13