Το δώρο στην παραδοσιακή κοινωνία του Ελληνικού Πόντου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-874-8
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 461 γρ, 207 σελ.
Περιγραφή

Η λειτουργία του δώρου στην παραδοσιακή κοινωνία του ελληνικού Πόντου - ο Πόντος «ζει» και σήμερα ως τουρκικός - στην περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου, είναι το αντικείμενο της μελέτης μου. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της παρουσίασης, γίνεται μια προσπάθεια να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τη φύση των συναλλαγών σε μια κοινωνία, η οποία αποτελεί ενδιάμεση μορφή ανάμεσα στις κοινωνίες που μας περιβάλλουν - κοινωνίες «δυτικού» τύπου, όπως συνήθως, λέγονται - και τις αμέσως προγενέστερες, τις αγροτικές ή προβιομηχανικές κοινωνίες. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]