Το διήγημα στην ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες
Θεωρία, γραφή, πρόσληψη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1268-9
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,350 γρ., 658 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, θέλοντας να συμβάλει στη βαθύτερη και σφαιρικότερη μελέτη του διηγηματικού είδους, οργάνωσε σε συνεργασία με τον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το πρώτο επιστημονικό συνέδριο στην Ελλάδα για το διήγημα με θέμα «Το διήγημα στην ελληνική και τις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία - Γραφή - Πρόσληψη» (Αθήνα, 8-11 Δεκεμβρίου 2005). Οι εισηγήσεις του συνεδρίου αυτού φανερώνουν πως, εκτός από το ζωηρό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για τη γέννηση και την πρώτη άνθηση του διηγήματος στη χώρα μας κατά τον 19ο αιώνα, η προσοχή πολλών ερευνητών στρέφεται σήμερα στην πορεία και την εξέλιξή του στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αλλά και στις εξελίξεις του στον 21ο αιώνα, αλλά και στις εξελίξεις του στον 21ο αι., όπως και σε γενικότερα θεωρητικά ζητήματα σχετικά με το λογοτεχνικό αυτό είδος. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-02-16 15:28:56