Το διεθνές σύστημα σε εξέλιξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1461-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 3.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
19 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00