Το αρχαίο θέατρο σήμερα
Διεθνές συμπόσιο στους Δελφούς: 18-22 Αυγούστου 1981
Le théatre antique de nos jours
Symposium international a Delphes: 18-22 août 1981
Εξαντλημένο
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Γαλλικά || Ελληνική, Νέα
€ 16.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 397 γρ., 256 σελ.
Περιγραφή

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:

1. Το αρχαίο θέατρο σήμερα
- Κωνσταντίνος Τρυπάνης, "Σύγχρονες παραστάσεις αρχαίων δραμάτων"

2. Το αρχαίο θέατρο στα πανεπιστήμια
- Andre Burgaud, "L` Experience du Groupe de Theatre Antique de la Sorbonne"
- Horst - Dieter Blume, "Ancient Drama at the University of Munster"
- P. E. Easterling, "Greek Plays at Cambridge"
- David Raeburn, "Introduction to the Cambridge Greek Play Performance of Euripide`s `Electra` at the Symposium of `Ancient Drama Today` held at Delphi, 18th-22nd August, 1981"

3. Το αρχαίο θέατρο στο ύπαιθρο
- Oliver Taplin, "Some Introduction Remarks"
- Giusto Monaco, "Les representations de langues antiques a Syracuse"
- Andre Hurst, "Menandre et son theatre"
- Philippo Amoroso, "Les masques de Lipari"
- Mario Prosperi, "The Masks in the Σαμία"

4. Επικαιρότητα του αρχαίου θεάτρου
- George Steiner, "Antigone(s)"
- Hellmut Flashar, "Das griechische Drama auf der deutschsprachigen Buhne der Gegenwart"

5. Το αρχαίο θέατρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
- Kenneth McLeish, "Classical Drama and the Mass Media"
- Michael Cacoyiannis, "Discussion: `Ancient Drama and the Film`"
- Alexis Diamandopoulos, "A la recherche des dedales de l`anagnorisis"

Συμπεράσματα
- Olivier Reverdin, Conclusions
- Constantinos Trypanis, Closing Remarks


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:50