Τήνιοι γλύπτες στην Αίγυπτο
Κάιρο - Αλεξάνδρεια: 19ος - 20ός αιώνας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99159-0-8
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.21 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 286 σελ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΓΛΥΠΤΑ ΤΗΝΙΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝΙΑΚΟΥΣ ΓΛΥΠΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΗΝΙΑΚΟΙ ΤΑΦΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΗΝΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΜΗΤΡΩΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΧΑΡΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΓΙΩΡΓΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00