Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8480-40-7
Νησίδες, Θεσσαλονίκη, 4/1999
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 257 γρ, 166 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Γλώσσα είμαι εγώ. Γλώσσα είσαι εσύ. Γλώσσα είναι ο κόσμος. Γλώσσα είναι ό,τι κάνει ο κόσμος. Γλώσσα είναι η αγάπη και ο πόνος. Γλώσσα είναι το ντύσιμο, η έκφραση του προσώπου, οι χειρονομίες, η ανταπόκριση. Γλώσσα είναι να φαντάζεσαι, να σχεδιάζεις, να δημιουργείς, να καταστρέφεις. Γλώσσα είναι ο έλεγχος και η πειθώ. Γλώσσα είναι η επικοινωνία. Γλώσσα είναι το μεγάλωμα. Γλώσσα είμαι εγώ. (Μπέρτολτ Μπρεχτ)

Γλώσσα δεν είναι, καθώς φαντάζονται κάποιοι, αράδιασμα από λέξεις, τύπους και κανόνες, όπως αναγράφονται σε λεξικά και γραμματικές... παρά η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, κύμα ζωής, άνοιγμα και επαφή ψυχών, ανταλλαγή αισθημάτων και σκέψεων μέσα σε συνομιλία, ερώτηση και απόκριση, άρνηση και κατάφαση, προσταγή, απαγόρευση και παράκληση, μικροεπεισόδια, πεζότητες και ταπεινότητες της καθημερινής ζωής και έξαρση και κατάνυξη, τραγούδι και κλάμα, χαρά και καημός, τρικυμία και γαλήνη, αγάπη και πάθος, αγωνία και κατάρα, επιστήμη και ζωή, σκέψη, ενατένιση της μοίρας και φιλοσοφία - όλα αυτά είναι γλώσσα ατομική και εθνική. Γλώσσα είναι ολόκληρος ο λαός, λέει ένα φλαμανδικό ρητό.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Το χάσμα γέμισε άνθη
Βασικά γνωρίσματα της γλώσσας
Γλώσσα και σκέψη
Από την ιστορία της ελληνικής γλώσσας
Ι. Το δέντρο των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών
ΙΙ. Η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων
ΙΙΙ. Και πάλι η κοιτίδα
ΙV. Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες
V. Προελληνικές λέξεις
VΙ. Και πάλι οι προελληνικές λέξεις
Οι σημασίες των λέξεων
Ι. Το πλάτεμά τους
ΙΙ. '’πεφθος χρυσός'
ΙΙΙ. Το στένεμά τους
ΙV. Λέξεις που χειροτερεύουν
V. Λέξεις που καλυτερεύουν
VΙ. Όπου το καισαρίκιον γίνεται σαρίκι
VΙΙ. Κύμα κύμα και τσίμα τσίμα
VΙΙΙ. Ο Κρητικός και το παιδί
ΙΧ. Uso Massalia και ούζο Τυρνάβου
Οι αλλαγές των λέξεων
Ι. Όπου το φαγείν γίνεται φαγί
ΙΙ. Θυμός και θυμός
ΙΙΙ. Έλληνες και Γραικοί
ΙV. 'Το των Ελλήνων όνομα'
V. Από την εκκλησία στην εκκλησιά και από τη λειτουργία στη λειτουργιά
VΙ. Από το κύρος στον Κύριο και από τον Κυριακό στον Κυριάκο
VΙΙ. 'Η ασύγχυτος ένωσις'
VΙΙΙ. Έγινε και ο ηγούμενος Γούμενος και η ηγουμένη Γουμένισσα
ΙΧ. Από τον Εκάδημο στην Ακαδημία
Χ. Μέλας και μαύρος
ΧΙ. Και λίγος Τζ. Ροντάρι