Τζιά
Πεζοπορικός και χάρτης
Kea (Tzia)
Hiking Map
Επιμέλεια: Συλλογικό έργο
Υπό έκδοση
ISBN: 978-960-8195-82-0
Ανάβαση, Αθήνα, 2019
Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 6.11 (περ. ΦΠΑ 13%)
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος
23 x 12 εκ, 93 γρ
Ελληνική, Νέα (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Νησί με ορεινό ανάγλυφο, πλούσια δενδρώδη βλάστηση με συστάδες αείφυλλων
δρυών, ελαιώνες και αμυγδαλεώνες, άφθονα πηγαία νερά και ωραιότατα
λιθόστρωτα μονοπάτια, η Τζιά είναι ιδανική για πεζοπορία. Πόσο μάλλον που οι
περισσότερες διαδρομές είναι καλά σηματοδοτημένες και οδηγούν σε υπέροχες
μοναχικές παραλίες.