Τεχνολογικός μετασχηματισμός και οικονομική ανάπτυξη
Ελληνική εμπειρία και διεθνείς προοπτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0509-4
Ελληνική, Νέα
€ 11.45 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 215 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η μελέτη που ακολουθεί έχει τριπλό στόχο: πρώτον, να δείξει τις κεντρικές τάσεις που χαρακτηρίζουν τη μακροχρόνια πορεία τεχνολογικού, οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού της Ελλάδας μεταπολεμικά, δεύτερον, να δείξει τους βασικούς παράγοντες (φορείς, πολιτικές κλπ.) που στήριξαν την αναπτυξιακή αυτή διαδικασία, και τρίτον, να αναλύσει τη διαλεκτική σχέση που διαμορφώθηκε μεταξύ πολιτικών και χαρακτηριστικών που αναπτύσσονται στη φάση οικονομικού δυναμισμού και στην περίοδο κρίσης. Η προσέγγιση αυτή, πέρα από του ότι αναλύει τα ιδιαίτερα ζητήματα της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζει και γενικότερο ενδιαφέρον, καθώς ουσιαστικά αναφέρεται στις δυνατότητες, αλλά και στις αδυναμίες και στα όρια ενός μοντέλου ανάπτυξης, που βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο ορισμένων τάσεων στην αναπτυξιακή θεωρία και πολιτική. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]