Τεκμήρια ιστορίας
Μονογραφίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6812-04-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 512 γρ, 113 σελ.
Περιγραφή

Στον τόμο `Τεκμήρια Ιστορίας` δημοσιεύονται κείμενα των επιστημονικών συνεργατών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Είναι εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε πρόσφατα συνέδρια στα οποία εκπροσωπήθηκε το Μουσείο, πονήματα που προβάλλουν αντικείμενα - τεκμήρια ιστορικών γεγονότων ή εποχών, αρχεία με πλούσιο ιστορικό ερευνητικό ενδιαφέρον. Τα παραπάνω είναι ενδεικτικές αναφορές από το πλούσιο και πολυποίκιλο υλικό που αναζητά, διαφυλάσσει, συντηρεί και παρέχει στην ιστορική έρευνα το Μουσείο.

Εισαγωγικά σημειώματα
- Κουκίου Δ.
Η γενική χάρτα της Μολδαβίας και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού εκδοθείσα χάριν των Ελλήνων κ' φιλελλήνων, 1797
- Δάλλα Τρ.
Το αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου
- Κάνδια Α.
Αρχείο Κωνσταντίνου Ράδου
- Ζυγούρη Ν.
Η ηλεκτροστατική μηχανή Ramsdem, ένα ιδιαίτερο κειμήλιο στις συλλογές του ΕΙΜ
- Κούλη Αν.
'Σφραγίς Ελευθερίας 1821' του Στρατοπέδου Κορίνθου
- Παναρίτη Π.
Δύο σπάνια κεραμικά σκεύη με φιλελληνικές παραστάσεις
- Καραδημητρίου Κ.
Το επιτραπέζιο παιχνίδι 'Πανόραμα της Ελληνικής Επανάστασης'
- Καστρίτη Ν.
Η Ελληνική Επανάσταση σε χαρακτικά και διακοσμήσεις χρηστικών αντικειμένων στη Γαλλία του 19ου αιώνα
- Μαζαράκης-Αινιάν Φ.
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, 17ος - 19ος αι. Δυτική Μακεδονία - Ύδρα - Αθήνα. Αποτυπώσεις 1936 - 1942
- Νικολάου Γ.
Η Συλλογή Επίπλων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου
- Παπαναστασίου Μ.
Αρχείο Βασιλείου Μιχαήλ Μελά
- Παπασπύρου Ευθ.
Παναθηναϊκό Στάδιο 1896. Η υποδοχή της ευεργεσίας του Γεωργίου Αβέρωφ από τον Τύπο
- Καχρίλας Μ.
Πολιτικές αφίσες στην σύγχρονη Ελλάδα: Από μέσα ιδεολογικής αντιπαράθεσης σε πηγές συλλογικής ιστορικής τεκμηρίωσης
- Τασιούλη Ν.
Η συμβολή της συντήρησης στην ιστορική τεκμηρίωση των έργων τέχνης. Η περίπτωση τεσσάρων μελανογραφιών του Αθανάσιου Ιατρίδη
Add: - Upd: