Ταρσώ
Η δια Χριστόν Σαλή 1910-1989
Κυκλοφορεί
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.75 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
23 x 16 εκ, 603 γρ, 340 σελ.
Περιγραφή

Η θεία χάρις που τόσο επλούτισε την δια Χριστόν Σαλή ασκήτρια Ταρσώ, επληροφόρησε και τις καρδιές των πιστών με αποτέλεσμα να σπεύσουν, κινούμενοι από θείον πόθο να γευθούν από τους πνευματικούς καρπούς των υπέρ φύσιν αγώνων της και έτσι η πρώτη έκδοσις του βιβλίου να εξαντληθεί εντός σαράντα ημερών. Παράλληλα, η κυκλοφορία του έγινε αφορμή να εμφανισθούν άνθρωποι που διέθεταν αρκετά στοιχεία για την ζωή και τα θαυμαστά της κατορθώματα και να απαρτισθεί μία νέα, δεύτερη έκδοσις με κάπως διαφορετική δομή, εμπλουτισμένη με τα σημαντικώτερα από αυτά.
[...]

(από τον πρόλογο της Β΄ έκδοσης)

Add: - Upd: