Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα
Μια συλλογή και παρουσίαση των ερωτηματολογίων, σοκιμασιών και καταλόγων καταγραφής χαρακτηριστικών στον ελληνικό χώρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-546-081-5
Πεδίο, Αθήνα, 5/2012
Ελληνική, Νέα
€ 64.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 944 σελ.
Σύντομη περιγραφή
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΕ Ε-ΒΟΟΚ
Περιγραφή

Όπως και η προηγούμενη έκδοση, έτσι και η νέα επαυξημένη και βελτιωμένη έκδοση έχει συγκεντρώσει και παρουσιάζει περισσότερα από 600 ψυχομετρικά εργαλεία που είτε έχουν κατασκευαστεί -ή βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής- είτε έχουν μεταφραστεί και προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα. Τα εργαλεία ταξινομούνται σε επτά θεματικές ενότητες: κλινική ψυχολογία και ψυχολογία υγείας, κοινωνική ψυχολογία, νοημοσύνη και γνωστικές λειτουργίες, οργανωτική ψυχολογία, προσωπικότητα, συμβουλευτική ψυχολογία και ψυχοθεραπεία, σχολική ψυχολογία. Η παρουσίαση κάθε ψυχομετρικού εργαλείου επιτρέπει στον αναγνώστη να εντοπίζει εύκολα, με συγκρίσιμο και αντιπαραβολικό τρόπο, τις πληροφορίες που παρέχονται για κάθε τεστ: περιγραφικές πληροφορίες (ονομασία, σκοπός, γενική περιγραφή), ψυχομετρικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες (εγκυρότητα, αξιοπιστία, δείγμα), βιβλιογραφικές πηγές και στοιχεία επικοινωνίας για τους συγγραφείς.
Ο τόμος απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα και τις εφαρμογές των ψυχομετρικών εργαλείων στον ελληνικό χώρο: (1) στους φοιτητές ψυχολογίας και όλων των γνωστικών αντικειμένων που ασχολούνται με τον άνθρωπο και που χρησιμοποιούν μεθόδους αξιολόγησης· (2) σε όσους κάνουν χρήση των τεστ στην κλινική τους εργασία, χορηγώντας μια ποικιλία ψυχομετρικών δοκιμασιών σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους· (3) στους Έλληνες ερευνητές, παρέχοντας μια βάση για την επιλογή ερευνητικών ψυχομετρικών εργαλείων και αποτελώντας ερέθισμα για την ενεργό εμπλοκή και συνεργασία τους στην κατασκευή και την προσαρμογή και άλλων εργαλείων· (4) στους κατασκευαστές ψυχολογικών τεστ και στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, προσφέροντας ουσιαστική ενημέρωση για τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες μετάφρασης και στάθμισης ψυχομετρικών εργαλείων στον ελληνικό χώρο.
Μια συλλογή που έχει στόχο να συμβάλει όχι μόνο στην καλύτερη εφαρμογή της ψυχομετρίας στην Ελλάδα, αλλά και στην αύξηση της ενημέρωσης και της διεπιστημονικής επικοινωνίας γύρω από το θέμα των ψυχομετρικών δοκιμασιών στον ευρύτερο ελληνικό επιστημονικό χώρο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Foreword to the first edition - P.T. Costa Jr.
Πρόλογος στην πρώτη έκδοση (μετάφραση)
Εισαγωγή - Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα, Π. Ρούσση
Ψυχομετρική αξιολόγηση: αρχές και αξιώματα - Α. Σταλίκας
Μετάφραση και προσαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων - Δ. Δημητριάδου, Α. Σταλίκας
Η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και μετρήσεων στην Ελλάδα και οι παράγοντες που την επηρεάζουν - Ζ. Τριλίβα, Α. Σταλίκας
Ψυχομετρικά εργαλεία: μια σύντομη εισαγωγή - Μ. Γαλανάκης
Θέματα δεοντολογίας στην ψυχολογική αξιολόγηση - Σ. Τριλίβα, Π. Ρούσση
Συλλογή ψυχομετρικών εργαλείων:
-Κλινική ψυχολογία και ψυχολογία της υγείας
-Κοινωνική ψυχολογία
-Νοημοσύνη και γνωστικές λειτουργίες
-Οργανωτική ψυχολογία
-Προσωπικότητα
-Συμβουλευτική ψυχολογία και ψυχοθεραπεία
-Σχολική ψυχολογία
Ταξινομήσεις ψυχομετρικών εργαλείων:
-Ταξινόμηση ψυχομετρικών εργαλείων σύμφωνα με τον ελληνικό τίτλο
-Ταξινόμηση ψυχομετρικών εργαλείων σύμφωνα με τον ξενόγλωσσο τίτλο
-Ταξινόμηση ονομάτων Ελλήνων συγγραφέων ή υπευθύνων για τη μετάφραση, προσαρμογή ή στάθμιση
-Ταξινόμηση ονομάτων ξένων συγγραφέων ή υπευθύνων για τη μετάφραση, προσαρμογή ή στάθμιση
-Ταξινόμηση ψυχομετρικών εργαλείων ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται