Τα χαρακτικά της Θεσσαλονίκης από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα από τις συλλογές των Γιώργου Πατιερίδη και Κώστα Σταμάτη
44 γκραβούρες από την ιστορία της πόλης
Κυκλοφορεί
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.08 (περ. ΦΠΑ 24%)
Βιβλίο, Βιβλίο άλλου δεσίματος
24 x 33 εκ, 810 γρ, 44 σελ.
Περιγραφή

Ιστορία και τέχνη. Οι δύο λέξεις που συνυπάρχουν στην παλιά χαρακτική τέχνη. Τα χαρακτικά απεικονίζουν συνήθως την εποχή και την πραγματικότητα. Κάποτε προσφέρουν σκηνές του κοντινού ή μακρινού παρελθόντος, ενσωματώνοντας όμως όλα τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία. Κάποιες άλλες φορές το εικαστικό στοιχείο υπερισχύει του πραγματικού. Έτσι δένονται η ιστορία με την τέχνη.
Τα χαρακτικά που περιλαμβάνονται στον ανά χείρας φάκελο αποτελούν αναπαραστάσεις των αρχικών πολύτιμων χαρακτικών και εμπερικλείουν ιστορικές στιγμές και γεγονότα, προσωπικότητες και μνημεία της Θεσσαλονίκης και σκηνές από την καθημερινή ζωή της πόλης -μια ιστορία πέντε αιώνων. Η χάραξη των εικόνων έγινε με όλες τις γνωστές ανά τους αιώνες τεχνικές. Ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, ατσαλογραφίες κυρίως, και άλλες τεχνικές που αποτελούν ασφαλώς τον πρόδρομο της φωτογραφίας, ως μέσου παρουσίασης της εικόνας στα έντυπα ευρείας ή περιορισμένης κυκλοφορίας.

Γιώργος Πατιερίδης, Κώστας Σταμάτης