Τα σούτσεια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7316-55-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 332 σελ.
Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο ανατυπώνεται το έργο του Κωνσταντίνου Ασώπιου `Τα Σούτσεια, ήτοι Ο κύριος Παναγιώτης Σούτσος εν γράμματικοίς, εν φιλολόγοις, εν σχολάρχαις, εν μετρικοίς και εν ποιηταίς εξεταζόμενος` (1853-1854). Καθώς όμως η αφορμή και ο άμεσος στόχος του έργου είναι η `Νέα Σχολή του γραφομένου λόγου ή Ανάστασις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης εννοούμενης υπό πάντων` (1853) του Παναγιώτη Σούτσου, κρίθηκε απαραίτητο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη να συμπεριληφθεί σε επίμετρο και αυτό το έργο.
Χωρίς αμφιβολία η `Νέα Σχολή του γραφομένου λόγου` και τα `Σούτσεια` συνιστούν την πρώτη μεγάλη φιλολογική διαμάχη στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, καθώς επαναφέρουν στην επικαιρότητα το μέγα προεπαναστατικό ζήτημα της γλωσσικής μορφής που πρέπει να επιλέξει ο νεότερος ελληνισμός, στην πραγματικότητα τώρα πια πώς και πόσο θα πλησιάσει την αρχαία ελληνική γλώσσα. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα ληξιαρχικά στοιχεία των δύο έργων
Οι δύο μονομάχοι
Ξεκαθαρίσματα προσωπικών λογαριασμών. Βολές εκατέρωθεν
Η συγκυρία των ποιητικών διαγωνισμών
Ομαδικά πυρά κοραϊστών και ασωπικών
Φαναριώτες εναντίον Επτανησίων και αντίστροφα
Αι καλλικέλαδοι αηδόνες του Παρνασσού και οι ξηροί λογιώτατοι των Αθηνών
Και πάλι η αντίκρουση του Fallmerayer. O αλυτρωτισμός και η συγκυρία του ρωσοτουρκικού πολέμου
Ο αντιδυτικισμός της Νέας Σχολής και οι αντιστάσεις των επιγόνων του διαφωτισμού
Τα 'Σούτσεια' τότε και τώρα
ΤΑ ΣΟΥΤΣΕΙΑ
ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00