Τα παιδιά συμμετέχουν
Θεωρία και πρακτική της εμπλοκής παιδιών στην ανάπτυξη της κοινότητας και τη φροντίδα του περιβάλλοντος
Children's Participation : The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental Care (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-268-6
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 12/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 29.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 690 γρ., 419 σελ.
Περιγραφή

Η επανεξέταση του ρόλου των πολιτών στη διαχείριση του περιβάλλοντός τους όσο και των δικαιωμάτων και της ευθύνης των παιδιών να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος κατέχει κεντρική θέση στην ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης. Το βιβλίο αυτό, γραμμένο από μια ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα παιδιά μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό και διαρκή ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αν η συμμετοχή τους αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και σχεδιαστεί με τρόπο που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Ο σχεδιασμός, ο έλεγχος και η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί ιδανικό πεδίο για την άσκησή τους σε συμμετοχικές δράσεις. Το βιβλίο απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, πολεοδόμους, εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντολόγους, εισάγοντας τη θεωρία και την πρακτική της παιδικής συμμετοχής, και τη σημασία της στην ανάπτυξη δημοκρατικών και βιώσιμων κοινοτήτων. Δίνει έμφαση στη γνήσια συμμετοχή των παιδιών για την εντόπιση προβλημάτων της κοινότητάς τους και την ανάληψη δράσεων για την επίλυσή τους. Το περιβάλλον αντιμετωπίζεται με την ευρύτερή του έννοια. Παρουσιάζονται παραδείγματα τόσο από αστικές όσο και από αγροτικές περιοχές, από φτωχές και μεσοαστικές περιοχές, αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές προγραμμάτων, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό βοήθημα γιατί παρουσιάζει τις αρχές οργάνωσης των προγραμμάτων, επιτυχημένα παραδείγματα, πρακτικές τεχνικές, και πηγές πληροφόρησης για τη παιδική συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κ. ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ
ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
-Εισαγωγή
Το περιβάλλον, ζήτημα ενδιαφέροντος για κάθε κοινότητα
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παιδιών
Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής γνώσης, του ενδιαφέροντος και της δράσης των παιδιών
-Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών για συμμετοχή
Η ανάπτυξη ταυτότητας
Κοινωνική ανάπτυξη
Υποστηρίζοντας ισότιμα τη συμμετοχή των δυο φύλων
Αναγνωρίζοντας τις ατομικές διαφορές και τις διαφορετικές ανάγκες
-Οργανωτικές αρχές
Αποφυγή της χειραγώγησης και της πλασματικής συμμετοχής
Μοντέλα αυθεντικής συμμετοχής
Προγράμματα που ξεκινούν με πρωτοβουλία των ενηλίκων και αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού με τα παιδιά
Εναλλακτικές δομές για τη συμμετοχή των παιδιών
Ορισμένες απλές αρχές της δημοκρατικής διαδικασίας
Οργάνωση συναντήσεων
Διαγωνισμοί
Σύνδεση με τα μέσα ενημέρωσης
Παρακολούθηση προγραμμάτων
-Νέα πρότυπα για την εμπλοκή των παιδιών και νέες μορφές οργανισμών
Οικιακή περιβαλλοντική διαχείριση
Κοινοτικά σχολεία
Οργανισμοί για την ανάπτυξη της κοινότητας
Οργανισμοί παιδιών και νέων
Οργανισμοί για τα παιδιά του δρόμου, τα παιδιά που εργάζονται και για άλλα παιδιά που ζουν σε καθεστώς φτώχειας
Περιβαλλοντικοί σύλλογοι παιδιών
Σύλλογοι, δίκτυα και προγράμματα που δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παιδιών
Περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις
Αναπτυξιακοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί
Συμβούλια παιδιών για την τοπική αυτοδιοίκηση
Περιβαλλοντικές τοπικές δημόσιες υπηρεσίες
Μελέτη περίπτωσης: το πρόγραμμα 'Greenit' στο Ηνωμένο Βασίλειο
'Στη σκιά' των ενηλίκων επαγγελματιών του περιβάλλοντος
Συνεργασία των επιχειρήσεων με σχολεία και κοινότητες
Περιβαλλοντικά κέντρα της κοινότητας
Κέντρα περιβαλλοντικής στήριξης για οργανωτές της κοινότητας, εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές
Ανάπτυξη νέων ρόλων για ενήλικες: εμψυχωτές, διευκολυντές και υποστηρικτές
Μελέτη περίπτωσης του Κέντρου Αστικών Ερευνών στο Notting Dale στην Αγγλία
Μελέτη περίπτωσης του Περιβαλλοντικού Κέντρου στο Εδιμβούργο της Σκοτίας
Μελέτη Περίπτωσης 'Green College', Κολομβία
ΜΕΡΟΣ 2ο: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
Εισαγωγή
-Έρευνα δράσης με παιδιά
Εντοπισμός του προβλήματος
Έρευνα στο πεδίο ή έρευνα του ζητήματος
Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων
Σχεδιάζοντας περιβαλλοντικές δράσεις
Οι δράσεις
Μελέτη περίπτωσης περιβαλλοντικής έρευνας από πολύ μικρά παιδιά-ένα παράδειγμα από το Βερμόντ
Μελέτη περίπτωσης του προγράμματος για τα παιδιά που εργάζονται (PMT) στο Εκουαδόρ
Αξιολόγηση και επανάληψη του κύκλου της Έρευνας Δράσης
-Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, σχεδίαση και υλοποίηση από τα παιδιά
Τα παιδιά σχεδιαστές και δημιουργοί του δικού τους περιβάλλοντος
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των σχολικών αυλών
Τα παιδιά συμμετέχουν από κοινού με τους ενήλικες στο σχεδιασμό που έχει ως βάση την κοινότητα
Συμμετοχή των παιδιών στον σχεδιασμό προγραμμάτων για τη διατήρηση των φυσικών πόρων
Μελέτη περίπτωσης του προγράμματος 'Σχεδιασμός στην πράξη' στη Σκοτία
Σχεδιασμός από τα παιδιά για ενήλικους 'πελάτες'
Μελέτη περίπτωσης: παιδιά που σχεδιάζουν το μέλλον τους σε μια υποβαθμισμένη αγροτική περιοχή στο Aspromonte της Ιταλίας
-Περιβαλλοντική Διαχείριση
Περιβαλλοντική διαχείριση του νοικοκυριού: το κινητό τσίρκο υγείας και χαράς στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας
Το πρόγραμμα 'Από παιδί σε παιδί'
Διαχείριση των σχολικών αυλών
Μελέτη περίπτωσης πάνω στην Έρευνα Δράσης για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της υγείας σε επίπεδο γειτονιάς στο Lancashire της Αγγλίας
Ένα παράδειγμα από τη Νικαράγουα
Τα παιδιά διαχειριστές των φυσικών πόρων της κοινότητας
(...)
-Περιβαλλοντικός έλεγχος
-Ενημέρωση του κοινού και ανάληψη πολιτικής δράσης από τα παιδιά
-Από το τοπικό επίπεδο στο παγκόσμιο μέσω σύνδεσης και δικτύωσης
ΜΕΡΟΣ 3ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή
Ζωγραφιές και κολλάζ
Χαρτογράφηση και κατασκευή μακέτας
Συνέντευξη και έρευνα πεδίου
ΜΜΕ και Επικοινωνία
Συμπεράσματα: Κοινότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον 21ο αιώνα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:28:04