Τα πάθη της ψυχής
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-218-128-7
Κριτική, Αθήνα, 12/1996
Ελληνική, Νέα
€ 17.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 283 σελ.
Περιγραφή

«Δεν υπάρχει τίποτε που να φανερώνει καλύτερα τις ατέλειες των επιστημών που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι απ` όσα έγραψαν σχετικά με τα πάθη. Διότι, παρ` όλο που το θέμα αυτό αποτέλεσε ανέκαθεν αντικείμενο διεξοδικής έρευνας και δεν φαίνεται να παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες -καθώς τα πάθη τα βρίσκουμε μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό και δεν είμαστε καθόλου υποχρεωμένοι να βασιστούμε στην παρατήρηση ενός άλλου, για να ανακαλύψουμε τη φύση τους- ωστόσο οι αναφερόμενες στα πάθη διδαχές των αρχαίων είναι τόσο ανεπαρκείς και εν πολλοίς τόσο δυσκολοπίστευτες, ώστε θα πρέπει, για να μπορέσω να διατηρήσω κάποια ελπίδα ότι θα προσεγγίσω την αλήθεια, να απομακρυνθώ από τις οδούς που ακολούθησαν. Γι` αυτόν τον λόγο θα υποχρεωθώ να γράψω το παρόν έργο με τον τρόπο που θα πραγματευόμουν ένα θέμα που δεν απασχόλησε ποτέ κανέναν πριν από μένα».


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ και επ' ευκαιρία περί της συνολικής φύσεως του ανθρώπου
Άρθρο 1. Ό,τι αποτελεί πάθος αναφορικά με κάτι είναι πάντοτε ενέργεια από κάποια άλλη άποψη
Άρθρο 2. Για να γνωρίσουμε τα πάθη της ψυχής, πρέπει να διακρίνουμε τις λειτουργίες της από τις λειτουργίες του σώματος
Άρθρο 3. Ποιο κανόνα πρέπει να ακολουθήσουμε για το σκοπό αυτό
Άρθρο 4. Η θερμότητα και η κίνηση των μελών προέρχονται από το σώμα, ενώ οι σκέψεις προέρχονται από την ψυχή
Άρθρο 5. Η δοξασία σύμφωνα με την οποία η ψυχή παρέχει στο σώμα την κίνηση και τη θερμότητα είναι πεπλανημένη
Άρθρο 6. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ ενός ζωντανού και ενός νεκρού σώματος
Άρθρο 7. Σύντομη εξήγηση των μερών του σώματος και ορισμένων λειτουργιών του
Άρθρο 8. Ποια είναι η αρχή η οποία διέπει όλες αυτές τις λειτουργίες
Άρθρο 9. Πώς παράγεται η κίνηση της καρδιάς
Άρθρο 10. Πώς παράγονται τα ζωικά πνεύματα στον εγκέφαλο
Άρθρο 11. Πώς πραγματοποιούνται οι κινήσεις των μυών
Άρθρο 12. Πώς τα εξωτερικά αντικείμενα επιδρούν στα όργανα των αισθήσεων
Άρθρο 13. Αυτή η επενέργεια των εξωτερικών αντικειμένων μπορεί να θέσει σε κίνηση με ποικίλους τρόπους τα πνεύματα στους μυς
Άρθρο 14. Η ποικιλία που διακρίνει τα πνεύματα μπορεί κάλλιστα να διαφοροποιήσει τη ροή τους
Άρθρο 15. Ποιες είναι οι αιτίες της ποικιλίας τους
Άρθρο 16. Πως τα αντικείμενα των αισθήσεων και τα πνεύματα μπορούν να κινούν όλα τα μέλη δίχως την επικουρία της ψυχής
Άρθρο 17. Ποιες είναι οι λειτουργίες της ψυχής
Άρθρο 18. Περί της βουλήσεως
Άρθρο 19. Περί της αντιλήψεως
Άρθρο 20. Περί φανταστικών εικόνων και άλλων σκέψεων που σχηματίζει η ψυχή
Άρθρο 21. Περί των φανταστικών εικόνων που παράγονται μόνο από το σώμα
Άρθρο 22. Περί της διαφοράς των άλλων αντιλήψεων
Άρθρο 23. Περί των αντιλήψεων τις οποίες ανάγουμε στα εξωτερικά αντικείμενα
Άρθρο 24. Περί των αντιλήψεων τις οποίες ανάγουμε στο σώμα μας
Άρθρο 25. Περί των αντιλήψεων τις οποίες ανάγουμε στην ψυχή μας
Άρθρο 26. Οι εικόνες της φαντασίας που εξαρτώνται μόνο από τη συμπτωματική κίνηση των πνευμάτων μπορούν να είναι τόσο αληθινά πάθη όσο και οι αντιλήψεις που εξαρτώνται από τα νεύρα
Άρθρο 27. Ο ορισμός των παθών της ψυχής [...]
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΘΩΝ
Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΑΘΩΝ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Jean-Luc Marion, ΓΕΝΝΑΙΟΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Σχετιζόμενα προϊόντα