Τα μνημεία και η πόλη
13 κείμενα για την προστασία και τη λειτουργική επανένταξη των μνημείων στον ιστό της πόλης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-490-012-1
Libro, Αθήνα, 1/1997
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 21 εκ., 188 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η εκτίμησή μας προς τα μνημεία, την αρχιτεκτονική κληρονομιά εν γένει, έχει μεταβληθεί θεαματικά προς το καλύτερο και πολλά βήματα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της προστασίας, της αποκατάστασης και της επαναχρησιμοποίησης. Την ίδια στιγμή ωστόσο παραμένουν και οι κίνδυνοι, ή και εντείνονται πολλές φορές, καθώς η οικονομική ανάπτυξη, η εκβιομηχάνιση και ο τουρισμός και, από την άλλη, ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελούν ακόμη διαδικασίες και πρακτικές που συγκρούονται μάλλον μεταξύ τους παρά συντίθενται, όπως κανείς θα περίμενε. Αδυναμίες οργανωτικές, διοικητικές, έλλειψη μέσων, νομικά κενά ή, ίσως, και έλλειψη φαντασίας ή, ακόμα χειρότερα, έλλειψη μιας συνεπούς, συστηματικής και μακροχρόνιας πολιτικής μελέτης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων, εξακολουθούν να προκαλούν καταστροφές και αδιέξοδα. (. . .) Ελπίζω πως τα κείμενα που δημοσιεύονται σ` αυτό το βιβλίο μπορούν κάπως να βοηθήσουν στην καλύτερη εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00