Τα μνημεία και η κατοχή τους
Κατά το Ν. 3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-836-0
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2004
Ελληνική, Νέα
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 358 γρ, 176 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, κυρίως, στους νομικούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ενδιαφέρον και για όλους εκείνους που ασχολούνται με τις αρχαιότητες και, γενικότερα, με την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Η συγγραφέας, αντλώντας στοιχεία από ποικίλες διατάξεις του Ν. 3028/2002 "για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς" και συνεκτιμώντας τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τον ίδιο νόμο, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη έχει ως αντικείμενο συζήτησης τα μνημεία, γενικά. Εδώ, επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός των μνημείων, η ένταξή τους στα πράγματα με την έννοια του νόμου και η ταξινόμησή τους σε κατηγορίες, από τις οποίες συζητείται, ιδιαιτέρως, η διάκριση των μνημείων σε ακίνητα και κινητά και σε εκτός και εντός συναλλαγής.
Η δεύτερη θεματική ενότητα ασχολείται με το ειδικό, αλλά καίριο ζήτημα της κατοχής επί των μνημείων και, ιδίως, της κατοχής επί κινητών αρχαίων μνημείων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο. Στην ενότητα αυτή, μετά από παρουσίαση των δυνατών μορφών εμφάνισης της κατοχής μνημείων, προσδιορίζονται η έννοια, το περιεχόμενο και τα είδη της κατοχής μνημείων, ενώ, στη συνέχεια, εξετάζονται η κτήση, η διατήρηση, η άσκηση, η απώλεια και η προστασία της κατοχής των μνημείων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΟΧΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ