Τα μαθηματικά της Ε΄ δημοτικού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-14-2347-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
19 x 27 εκ., 736 γρ., 327 σελ.
τ. 2 από 2
Περιγραφή

Περιέχονται οι αριθμοι:

- Οι ακέραιοι αριθμοί
- Οι δεκαδικοί αριθμοί
- Τα κλάσματα
- Οι έννοιες και οι πράξεις
- Τα γεωμετρικά σχήματα
- Η μαθηματική δημιουργική σκέψη
- Αναλυτική παρουσίαση των βασικών γνώσεων
- Μεθοδική επεξεργασία των εννοιών
- Ασκήσεις λυμένες και προβλήματα λυμένα
- Ασκήσεις και προβλήματα για λύση.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00