Τα κοκκολιθοφόρα της ανατολικής Μεσογείου
Μια ματιά στο θαλάσσιο μικρόκοσμο
Coccolithophores of the Eastern Mediterranean Sea
A Look Into the Marine Microworld=I Coccolitoforidi del Mar Mediterraneo Orientale: Uno Sguardo nel Microcosmo Marino
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-660-7
Ίων, Αθήνα, 11/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα || Ιταλική
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 565 γρ., 188 σελ.
Περιγραφή

Τα κοκκολιθοφόρα είναι μονοκύτταροι oργανισμοί και βρίσκονται στη βάση της τροφικής αλυσίδας. Συνεισφέρουν μέσω των διαδικασιών της φωτοσύνθεσης και παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και τις διακυμάνσεις του παγκόσμιου κλιματικού συστήματος.

Με το βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια απεικόνισης του θαλάσσιου μικρόκοσμου της Ανατολικής Μεσογείου, του κόσμου των κοκκολιθοφόρων. Το υλικό που παρουσιάζεται συλλέχθηκε από το Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος.

Μία από τις πρωτοτυπίες του πονήματος αυτού είναι η τρίγλωσση απόδοση της συστηματικής ταξινόμησης των κοκκολιθοφόρων. Κάθε είδος περιγράφεται στα ελληνικά, ιταλικά και αγγλικά. Με τον τρόπο αυτό, οι περίτεχνοι αυτοί θαλάσσιοι μικροοργανισμοί θα μπορέσουν να πρεσεγγισθούν από επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές σε διεθνή βάση με άμεση πρόσβαση στη σχετική επιστημονική ορολογία.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-11-30 10:21:14