Τα ιατρικά του Αριστοφάνη
Κυκλοφορεί
Στιγμή, Αθήνα, 9/2000
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 47.70 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 25 εκ., 557 σελ.
Περιγραφή

[...] Στη μελέτη μας προτάσσεται μία σύντομη υπόθεση της κάθε σχολιαζόμενης κωμωδίας. Για το σχολιασμό, παρακολουθούμε με αρκετή ακρίβεια την εξέλιξη του έργου και σταματούμε στα χωρία εκείνα που έχουν ιατρικό ενδιαφέρον τα οποία υπομνηματίζουμε ποικιλοτρόπως (ετυμολογικώς, ερμηνευτικώς, ιατρογνωστικώς). Πολλές φορές, όπου θεωρήσαμε σκόπιμο, σχολιάσαμε και τους άφθονους ιατρικούς όρους του ποιητή, επειδή ευτυχώς διατηρούνται σε χρήση αναλλοίωτοι μέχρι σήμερα, στην καθημερινή, και όχι μόνον ιατρική πράξη. Στην ερμηνευτική της ορολογίας προηγείται κατά κανόνα η εξήγηση των λεξικογράφων (Ησύχιος, Σουίδα κ.ά.) και ακολουθεί η ερμηνεία των γιατρών.[...]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00