Σχέσεις μητέρας και παιδιού τον πρώτο χρόνο της ζωής
Η επίδραση της σχέσης στη συναισθηματική ωρίμανση και την ψυχοκινητική εξέλιξη του βρέφους: Θεωρητικές απόψεις και κλινικά δεδομένα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1246-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Γαλλικά
€ 24.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 374 σελ.
Σημείωση για την Τρίτη συμπληρωμένη έκδοση
Πρόλογος και σκοποί της νέας έκδοσης
Πρόλογος της α' έκδοσης
S. Lebovici (Μτφρ. Ρένα Βλαχάκη) : 'Η ψυχοπαθολογία του μωρού: Προς την περιγεννητική ψυχιατρική'
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Ιστορική ανασκόπηση και θεωρητικές βάσεις
ΙΙ. Υλικό έρευνας και μέθοδος εξέτασης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Μελέτη και περιγραφή της ανάπτυξης κατά τους τρεις πρώτους μήνες της ζωής
Ι. Από τη γέννηση μέχρι τη δέκατη ημέρα
ΙΙ. Από τη δέκατη ημέρα της ζωής μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα
ΙΙΙ. Δεύτερος και τρίτος μήνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μελέτη και περιγραφή της ανάπτυξης από τον τέταρτο μέχρι το δωδέκατο μήνα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η λειτουργία της σύλληψης και η εξέλιξή της
Ι. Η λειτουργία του φλοιού και το φαινόμενο της σύλληψης
ΙΙ. Προϋποθέσεις για την εμφάνιση της εκούσιας σύλληψης
ΙΙΙ. Η σύλληψη ως κινητικό φαινόμενο. Τα στάδια της εξέλιξής της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ο ρόλος της σχέσης μητέρας - παιδιού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Οι συναισθηματικές στερήσεις και οι συνέπειές τους
Ι. Διαταραχές που οφείλονται στον αποχωρισμό του παιδιού από τη μητέρα
ΙΙ. Ανακλητική κατάθλιψη
ΙΙΙ. Ιδρυματισμός
IV. Παθολογικές σχέσεις μητέρας - παιδιού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Η γένεση και η εξέλιξη των σχέσεων μητέρας - παιδιού
Ι. Στάδια εξέλιξης
ΙΙ. Το στόμα ως μέσο επαφής και ως συντελεστής εξέλιξης
ΙΙΙ. Περί της επικοινωνίας μητέρας - παιδιού τον πρώτο χρόνο της ζωής