Συστήματα βάσεων δεδομένων SQL
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85122-8-3
Μπένου Ε., Αθήνα, 2009
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 37.11 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 974 γρ, 588 σελ.
Περιγραφή

[...] Το βιβλίο θα είναι χρήσιμο σε όλους εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν σύγχρονη, εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη γνώση πάνω στο θέμα του λογισμικού των βάσεων δεδομένων, καθώς και να κατανοήσουν τη σχετική ορολογία και τις τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών. Επειδή η ύλη του βιβλίου δεν προϋποθέτει γνώση των συστημάτων βάσεων δεδομένων, αλλά στοιχειώδη γνώση υπολογιστών και προγραμματισμού, συνιστάται σε:

- Προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.
- Μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό της βάσης ως εργαλείο για το χειρισμό δεδομένων.
- Προγραμματιστές που πρόκειται να αρχίσουν να προγραμματίζουν κάτω από ένα περιβάλλον DBMS.
- Αναλυτές συστημάτων που αναλαμβάνουν να εκτιμήσουν τη σκοπιμότητα εισαγωγής ενός DBMS σε έναν οργανισμό.
- Διαχειριστές βάσεων δεδομένων που επιθυμούν να αποκτήσουν επαρκή και ολοκληρωμένη γνώση γύρω από την αρχιτεκτονική των βάσεων δεδομένων, τις σχετικές με αυτή δομές και ενότητες λογισμικού, καθώς και τις τεχνικές όσον αφορά την εγκατάσταση και τη συντήρηση της βάσης.
- Διευθυντές μηχανογράφησης που πρόκειται να αξιολογήσουν προτάσεις για μηχανογράφηση ή μηχανοργάνωση και να καθορίσουν κατάλληλες διοικητικές θέσεις για την αποτελεσματική υποστήριξη τόσο της βάσης δεδομένων όσο και ολόκληρου του πληροφοριακού συστήματος. [...]

Εμμανουήλ Ι. Γιαννακουδάκης