Συνοχή και διαρθρωτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1570-0
Ελληνική, Νέα
€ 4.24 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 122 γρ, 87 σελ.
1. Εισαγωγή
2. Ο διττός χαρακτήρας της συνοχής
3. Η διανεμητική διάσταση της συνοχής
4. Προβλήματα, αρχές και συμφέροντα: η θεμελίωση της λογικής της συνοχής
5. Τα όρια της λογικής της συνοχής
Το δεοντολογικό έλλειμμα της συνοχής
Το οργανωτικό έλλειμμα της συνοχής
6. Αντί συμπερασμάτων: συνοχή και σύγχυση
Βιβλιογραφικές αναφορές